LG Flash File

Model No.
Download
File Size
Flash File
A7150
10.94 MB
прошивка .mot
B1200 B1300
7.75 MB
прошивка для восстановления + программа для прошивки
B2000
8.01 MB
прошивка .mot
B2070
8.01 MB
прошивка .mot
B2100
8.11 MB
прошивка .mot
B2150
8.11 MB
прошивка .mot
B2250
8.96 MB
прошивка .mot
C1100
6.91 MB
прошивка .mot
C1150
7.13 MB
прошивка .mot
C1200
6.05 MB
прошивка .mot
C1400
7.95 MB
прошивка .mot
C2100
9.65 MB
прошивка .mot
C2200
7.42 MB
прошивка .mot
C2500
18.16 MB
прошивка .mot + программа для прошивки + инстр. по прошивке.
C3310
8.53 MB
прошивка .mot
C3320
9.83 MB
прошивка .mot
C3380
9.78 MB
прошивка .mot
C3400
9.87 MB
прошивка .mot
C3600
13.82 MB
прошивка .mot
F1200
15.97 MB
прошивка .m0
F2100
10.92 MB
прошивка .mot
F2200
9.78 MB
прошивка .mot
F2300
9.75 MB
прошивка .mot
F2400
11.31 MB
прошивка .mot
F2410
11.39 MB
прошивка .mot
F3000
16.19 MB
прошивка .mot
F7100
4.65 MB
прошивка .bif
G1500
2.51 MB
прошивка .mot
G1600
6.27 MB
прошивка .mot
G1610
7.65 MB
прошивка .mot
G1800
6.85 MB
прошивка .mot
G3000
1.66 MB
прошивка .bif
G3100
4.44 MB
прошивка .mot
G5200
2.09 MB
прошивка .bif
G5220
5.84 MB
прошивка .mot
G5300
6.55 MB
прошивка .mot
G5310
6.86 MB
прошивка .mot
G5400
7.81 MB
прошивка .mot
G5500
6.10 MB
прошивка .m0
G5600
7.75 MB
прошивка .mot
G7000a
5.27 MB
прошивка .m0
G7030
5.85 MB
прошивка .m0
G7050
6.12 MB
прошивка .m0
G7070
4.09 MB
прошивка .bif
G7100
8.03 MB
прошивка .mot
GB102
1.42 MB
прошивка .bin
GB106
1.36 MB
прошивка .bin
1.37 MB
прошивка .bin
1.36 MB
прошивка .bin
1.37 MB
прошивка .bin
GB110
38.34 MB
прошивка .fls
1.97 MB
прошивка .fls
GB125
1.43 MB
прошивка .dffs + .fls + программа для прошивки + инстр. по прошивке
1.43 MB
прошивка .bin
GB210
8.51 MB
прошивка .bin
GB330
35.02 MB
прошивка .bin
GC900
212.9 MB
прошивка .bin
GD330
34.89 MB
прошивка .bin
35.18 MB
прошивка .bin
KC550
35.68 MB
прошивка .bin
KC560
35.56 MB
прошивка .bin
KC780
36.33 MB
прошивка .bin
KC910
95.62 MB
прошивка .dz
95.69 MB
прошивка .dz
KE500
26.40 MB
прошивка .cab
26.4 MB
прошивка .cab
KE590
25.98 MB
прошивка .cab
KE600
16.60 MB
прошивка .dffs + .fls
KE770
17.58 MB
прошивка .fls
KE800
12.92 MB
прошивка .fls
KE820
11.80 MB
прошивка .dffs + .fls
KE850
22.13 MB
прошивка .dffs + .fls
KE970
13.55 MB
прошивка .fls
KE990
67.36 MB
прошивка .dz
66.85 MB
прошивка .dz
66.87 MB
прошивка .dz
KF240
16.32 MB
прошивка .mot
9.11 MB
прошивка .mot
KF300
10.31 MB
прошивка .bin
KF350
33.26 MB
прошивка .bin
32.30 MB
прошивка .bin
KF510
31.45 MB
прошивка .bin
31.46 MB
прошивка .bin
KF600
22.63 MB
прошивка .fls
KF690
62.19 MB
прошивка .dz
KF700
63.90 MB
прошивка .dz
KF750
65.64 MB
прошивка .ssw
KF755
79.76 MB
прошивка .ssw + программа для прошивки + инстр. по прошивке
78.95 MB
прошивка .ssw
KG110
5.49 MB
прошивка .mot
KG120
5.19 MB
прошивка .mot
KG130
9.02 MB
прошивка .mot
KG190
6.03 MB
прошивка .bin
KG195
13.92 MB
прошивка .bin
KG200
12.73 MB
прошивка .bin
KG210
8.19 MB
прошивка .mot
KG225
7.64 MB
прошивка .mot
KG245
12.82 MB
прошивка .mot
KG270
1.28 MB
прошивка .dffs + .fls
KG276
1.28 MB
прошивка .dffs + .fls
KG280
11.53 MB
прошивка .mot
KG288
1.33 MB
прошивка .dffs + .fls
KG290
11.95 MB
прошивка .mot
KG296
12.42 MB
прошивка .mot
KG300
8.13 MB
прошивка .bin
KG320
15.64 MB
прошивка .mot
KG370
3.55 MB
прошивка .dffs + .fls
KG800
14.25 MB
прошивка .mot
KG810
10.81 MB
прошивка .m0
KG920
21.86 MB
прошивка .mot
KM330
28.33 MB
прошивка .bin
KM380
31.73 MB
прошивка .bin
31.77 MB
прошивка .bin
KM500
30.46 MB
прошивка .cab
KM900
190.87 MB
прошивка .bin
190.68 MB
прошивка .bin
KP105
1.35 MB
прошивка .bin
KP110
9.54 MB
прошивка .mot
KP130
8.14 MB
прошивка .mot
KP152
6.02 MB
прошивка .bin
KP200
10.01 MB
прошивка .mot
KP220
13.16 MB
прошивка .bin
13.30 MB
прошивка .bin
KP265
7.51 MB
прошивка .bin
KP320
23.20 MB
прошивка .bin
23.21 MB
прошивка .bin
KP500
85.96 MB
прошивка .bin
86.83 MB
прошивка .bin
87.16 MB
прошивка .bin
87.14 MB
прошивка .bin
KS20
55.75 MB
прошивка .dz
KS360
32.00 MB
прошивка .bin
32.06 MB
прошивка .bin
KS660
83.22 MB
прошивка .bin
84.58 MB
прошивка .bin
KU970
53.91 MB
прошивка .bin
KU990
60.06 MB
прошивка .bin
66.53 MB
прошивка .bin
L342i
7.30 MB
прошивка .mot
L1100
6.65 MB
прошивка .m0
M4410
13.51 MB
прошивка .mot
M6100
15.19 MB
прошивка .mot
P7200
16.63 MB
прошивка .mot
PX8700
15.90 MB
прошивка .bin
PX8800
23.22 MB
прошивка .bin
S3500
9.81 MB
прошивка .shx
S5000
11.24 MB
прошивка .mot
S5200
15.49 MB
прошивка .mot
T5100
8.90 MB
прошивка .m0
W3000
1.77 MB
прошивка .bif
W5200
2.09 MB
прошивка .bif
W7000
5.26 MB
прошивка .m0